Global Wine

Quality Guide

For importers, retailers, manufacturers and bottlers.

Kwaliteitsinstituut

U wilt, als producent, importeur of verkoper van wijn, zeker zijn van een hoge kwaliteit. Niet alleen op het moment dat u de wijn zorgvuldig selecteert, maar vooral op het moment dat uw klant de wijn schenkt. Beproefd genieten.
Meron helpt u, als onafhankelijk wijninstituut, die kwaliteit te garanderen. Hoe doen we dat?

Lees meer

Strategisch partner

Meron helpt u om uw kwalitatieve bedrijfsdoelstellingen te behalen. Meron is namelijk niet alleen een onafhankelijk kennisinstituut als het gaat om de kwaliteit van wijn; Meron heeft op het gebied van wijn ook uitgebreide kennis van de markt en van consumentengedrag.

Wijnonderzoek

Samen met u stellen we de richtlijnen vast om uw wijn te analyseren en de kwaliteit te bepalen. We doen zowel chemische analyses als een organoleptische beoordeling (een zintuiglijke waarneming van bv. geur en kleur). Inmiddels wordt de smaaktechnische bepaling voor 85% bepaald door chemische data.

Meron is het meest gespecialiseerde wijnlaboratorium in de Benelux. Wat kunnen we precies onderzoeken?

Lees meer
Bij Meron onderzoeken we naast de ‘chemische specificatie’ ook de ‘smaak-technische specificatie’.
Ons proefpanel beoordeelt de wijn op een aantal onderdelen:

UW ZORGVULDIGE SELECTIE:

WAT U ALS KLANT MOGELIJK ONTVANGT:

Wijnproeverij

Uiteindelijk wilt u een wijn die goed smaakt! Chemisch onderzoek alleen is geen garantie voor kwaliteit én een goede smaak van uw wijn. Daarom heeft Meron haar eigen professionele proefpanel. Tijdens proefsessies kunt u uw wijnen samen met ons proefpanel proeven.

Lees meer

Meron is het enige wijn analyserende instituut in de Benelux. We zijn onafhankelijk. De oplossingen die Meron biedt zijn:

  • Standaard chemische specificatie*
  • Specifiek chemische specificatie
  • Professionele proefpanel
  • Organoleptische meting
  • Off note screening
  • Authenticiteit validatie
  • * Erkend als laboratorium bij de officiële EU-verordening nr. 1308/2013 en ISO / IEC 17025 accreditatie nr. L302.

Wijninformatie

Mensen hebben steeds meer behoefte aan informatie over wat ze eten en drinken. Denk daarbij aan ingrediënten, kwaliteit en herkomst. Meron heeft gedetailleerde informatie over talrijke wijnen verzameld en is het enige wijninstituut in de wereld dat over zo’n grote wijndatabase beschikt. Meron heeft nu een voedingswaarde wijzer voor u ontwikkeld die nog meer transparantie geeft bij de aankoop van wijn. Beproefd genieten.

Lees meer

Wijn smaaktechnische analyse

Naast de bestaande chemische analyses, wordt er ook een smaaktechnische analyse gemaakt. Met SmaakSpec 2.0 gebruiken we feiten om smaaktechnische waarnemingen te onderbouwen. Subjectieve elementen worden geëlimineerd en we houden feitelijke waarden over, die objectief gemeten worden. Mogelijke fouten in wijn worden niet alleen getraceerd, maar geven we aan hoe deze te voorkomen. U kunt daardoor transparant vaststellen of de met zorg geanalyseerde wijn nog voldoet aan de vooraf gestelde selectiecriteria.

Lees meer

Proefpanel

Aan de opleiding en ervaring van mensen in het proefpanel van Meron worden hoge eisen gesteld (minimaal WSET niveau 3, vinoloog of jarenlange ervaring met proeven). Het totale panel bestaat uit acht proevers. Bij een sessie zijn minimaal drie proevers aanwezig.Het verhaal

Meron is ontstaan uit het besef dat transparantie over de inhoud van een wijnfles van cruciaal belang is. Smaak is subjectief en het drinken van wijn is vaak een persoonlijke beleving. Toch is er ook behoefte aan objectieve kennis. Hoe heeft die behoefte geleid tot Meron?

Lees meer

Kernwaarden

Meron levert informatie gebaseerd op feiten voor de volledige keten in wijn. Met deze feitelijke transparantie helpt Meron haar klanten om de kwaliteit van haar wijnaanbod te kunnen garanderen en monitoren.
De kernwaarden van Meron vormen het fundament voor de organisatie.


Lees meer

Wine guides

Lees meer