Home

Meron is het grootste wijnlaboratorium van Nederland.

Wij zijn een onafhankelijk wijninstituut en leveren  een unieke combinatie van consumentgericht denken en kwalitatieve ondersteuning bij de wijnen die u produceert, importeert en/of verkoopt. Meron analyseert, proeft en verzamelt informatie over alle wijnen die onze klanten aandragen. Al deze gegevens geeft onze klant (retailer, importeur en/of producent) de juiste en broodnodige informatie over de kwaliteit van de wijn op chemisch, commercieel en smaaktechnisch gebied. De verzamelde kennis, informatie en registratie van de jaarlijkse hoeveelheden wijnen die bij ons worden geanalyseerd, resulteren in een database van meer dan 275.000 wijnen. Meron is hiermee een uniek instituut van kennis en informatie geworden.

Meron werkt als volgt: op iedere wijn worden standaard 12 analyses verricht, vallend binnen het standaardanalyse pakket. Het merendeel van deze wijnen worden ook organoleptisch getest. Deze proefsessies worden uitgevoerd door het professionele proefpanel van Meron op verzoek van en (indien gewenst) met de klant. Daarnaast heeft Meron een adviserende functie. Tijdens presentaties, besprekingen en/of proefsessies wordt het assortiment kritisch doorgenomen om te komen tot een optimaal aanbod van de retailer op gebied van (constante) kwaliteit, diversiteit en prijs. Bovendien heeft Meron een Wijninformatiesysteem ontwikkeld voor de retailmarkt. Dit communicatiesysteem geeft de consument in de winkel informatie over bepaalde smaakeigenschappen van een wijn.

Comments are closed.