Wijnonderzoek

Samen met u stellen we de richtlijnen vast om uw wijn te analyseren en de kwaliteit te bepalen. We doen zowel chemische analyses als een organoleptische beoordeling (een zintuiglijke waarneming van bv. geur en kleur). Inmiddels wordt de smaaktechnische bepaling voor 85% bepaald door chemische - en statistische data.

Meron is het meest gespecialiseerde wijnlaboratorium in de Benelux. Wat kunnen we precies onderzoeken?

Het chemisch standaard analysepakket bestaat uit 12 analyses die u een gedetailleerd en compleet beeld geven van de wijn.

Op basis van deze analyses kunnen we 95% van de meest voorkomende fouten in wijn traceren.  Tevens kunnen we uitspraken doen over o.a. de houdbaarheid van wijn, het voldoen aan de geldende appellatie en het voldoen aan eigen en of wettelijke  bepalingen.

Bij Meron onderzoeken we naast de ‘chemische specificatie’ ook de ‘smaak-technische specificatie’. Ons proefpanel beoordeelt de wijn op een aantal onderdelen:

Accreditatie

Het laboratoriumonderzoek vindt plaats met behulp van een autoanalyser en speciaal voor wijnanalyses ontwikkelde technieken. De toegepaste chemische onderzoeksmethoden zijn door de Raad voor Accreditatie getoetst en voldoen aan de criteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018. De accreditatie geldt voor de analyses, zoals vastgelegd in de scope L302.

Meron levert een hoge kwaliteit in analytisch wijnonderzoek gecombineerd met een organoleptische beoordeling. Samen met u stellen we de richtlijnen vast om uw wijn te analyseren en de kwaliteit te optimaliseren.

Chemisch Standaard Analyse Pakket

 • Houdbaarheid
  • Vrije sulfiet
  • Vluchtige zuren
  • Helderheidsmeting
 • Applicatie gerelateerde parameters
  • Suikers
  • Totale zuren
  • pH-waarde
  • Stabiliteit aanwezig eiwit
 • Wettelijke bepalingen/streefnormeringen
  • Totaal sulfiet
  • Alcohol
  • Sorbinezuur
  • Melkeiwit
  • Kippeneiwit